Zasady dziedziczenia zgodne z prawem spadkowym

Porządek dziedziczenia może być unormowany na wiele różnych sposobów. Najważniejszą kwestią wydaje się być odróżnienie dziedziczenia ustawowego i testamentowego. Z tym pierwszym mamy do czynienia jedynie wtedy, gdy spadkodawca nie spisał swojej ostatniej woli przed notariuszem bądź kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Na ogół jednak osoby w każdym wieku sporządzają testamenty, co sprawia, że coraz rzadziej dochodzi do dziedziczenia jedynie na mocy samej ustawy. Jednak w takich wypadkach należy pamiętać o tym, że w kręgu spadkobierców znajdują się jedynie osoby pochodzące z najbliższej rodziny zmarłego. Osoby, które chcą, aby ich majątek odziedziczyła osoba trzecia, zobligowane są do sporządzenia testamentu.

Podział majątku a prawo spadkowe przebiega w sposób podobny, bowiem przepisy regulujące te dwie materie mają charakter jednolity. Sprawia to, że do dzielenia majątkiem małżonków stosuje się bezpośrednio przepisy o dziale spadku. Są one relatywnie proste, jednakże samodzielne przeprowadzenie postępowania spadkowego jest bardzo trudne, zważywszy na fakt, iż ciężar dowodowy spoczywa na osobie, która wywodzi określone skutki prawne z pewnego zdarzenia. Ogólna reguła może być więc krzywdząca dla podmiotów nieprofesjonalnych. Na szczęście jednak adwokat od spraw spadkowych może wstąpić do postępowania na każdym jego etapie.

Warto zaangażować w sprawę pełnomocnika, ponieważ jedynie pełna i wnikliwa wiedza na temat regulacji prawa cywilnego pozwala na ocenienie, jaki będzie optymalny plan podziału majątku spadkowego. Co ważne, profesjonalni pełnomocnicy muszą zawsze działać na korzyść klienta i zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej. Dzięki pasji, z jaką działają prawnicy, zasady dziedziczenia zgodne z prawem spadkowym mogą zostać bardzo łatwo podważone. W takim przypadku możliwe jest włączenie do kręgu spadkobierców osób trzecich, którym nie przypadłby żaden przedmiot majątkowy, gdyby miało miejsce dziedziczenie ustawowe bądź testament nie zostały zakwestionowany przez sądem.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here