Kontrakty futures

Kontrakty futures mogą służyć jako sposób na dywersyfikację kapitału

Kontrakty futures jako sposób na dywersyfikację kapitału

Praktyka pokazuje, że kontrakty futures  to taki rodzaj papierów wartościowych, który obecnie cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Tym samym, mogą być one stosowane jako sposób na dywersyfikację posiadanego portfela inwestycyjnego. W naszym tekście omówimy, czym są kontrakty futures, jak one działają oraz w jaki sposób mogą przyczynić się do dywersyfikacji kapitału.

Kontrakty futures – co to jest? Podstawowe informacje

Istota tego rozwiązania jest dość prosta – powinny zrozumieć ją nawet osoby bez wykształcenia w obszarze ekonomii lub finansów. W pewnym uproszczeniu kontrakty futures to takie umowy zawierane pomiędzy dwiema stronami, które dotyczą przyszłych transakcji na wybranych rynkach finansowych.

Kontrakty typu futures umożliwiają zakup lub sprzedaż wybranych instrumentów finansowych po cenie, która będzie obowiązywać w ściśle określonym czasie w przyszłości. Tak rozumiane kontrakty futures mogą odnosić się m.in. do następujących rodzajów instrumentów finansowych jak między innymi:

  • surowce,
  • akcje,
  • indeksy giełdowe (jako całość),
  • waluty,
  • obligacje.

Kontrakty futures – jak one działają?

Inwestowanie w kontrakty futures to jedna z form spekulacji na rynku finansowym. W ramach tego typu inwestowania dopuszcza się dwa sposoby działania, czasem nazywane również pozycjami; są one określane jako krótka (ang. short) oraz długa (ang. long).

  • pozycja nazywana krótką zakłada, że cena wybranego instrumentu finansowego obniży się,
  • pozycja określana jako długa oznacza, że zdaniem inwestora cena danego aktywa wzrośnie.

Tym samym w sytuacji, gdy inwestor zdecyduje się na pozycję długą, a cena danego instrumentu finansowego wzrośnie, to podmiot zawierający kontrakt future zyska. Zasada ta działa również w drugą stronę, co oznacza, że pomimo zajęcia pozycji long wartość danego aktywa spadnie (lub wzrośnie w sytuacji, gdy inwestor zdecyduje się na shortowanie), inwestowanie w kontrakty futures może przynieść straty finansowe. Tym samym osiągnięcie zysku z inwestycji nie zależy bezpośrednio od tego, czy cena wybranego aktywa wzrośnie – decydujące jest to, czy trafne okażą się przewidywania inwestora odnośnie kierunku zmian kursów danego aktywa.

Kontrakty futures jako sposób na dywersyfikację kapitału

Dywersyfikacja kapitału to często stosowana wśród inwestorów strategia działania. Polega ona na podzieleniu kapitału między różne rodzaje instrumentów finansowych. Tak rozumiana dywersyfikacja to działanie, które ma na celu redukcję ryzyka inwestycyjnego poprzez rozłożenie tego ryzyka na różne aktywa. Do instrumentów, które można wykorzystać w ramach dywersyfikacji portfela, zalicza się właśnie kontrakty futures.

Oczywiście, nie oznacza to jeszcze, że inwestowanie w kontrakty futures nie wiąże się z żadnym ryzykiem wręcz przeciwnie – ten sposób alokowania kapitału uznaje się za obarczony dość wysokim ryzykiem. Jest tak szczególnie dlatego, że futures to rozwiązanie nastawione na krótkoterminowe inwestowanie lub wręcz spekulację.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here