Pożądane zawody na rynku – elektryk z uprawnieniami sep

Wiele kanałów informacyjnych wskazuje na brak elektryków w Polsce, ten deficyt nieustannie się pogłębia. Jest to wynik zarówno zaniedbań ze strony edukacji, jak i emigracja Polaków do pracy za granicę. Ukończenie studiów wyższych, zwłaszcza humanistycznych często nie pozwala znaleźć dobrze płatnej pracy. Przedsiębiorcy szukają pracowników wykwalifikowanych w konkretnym zawodzie. Obecnie ukończenie szkoły zawodowej z dziedziny szeroko rozumianej elektryki daje niemal pewność w znalezieniu szybko, dobrze płatnej pracy. To zawody zaliczane do deficytowych w Polsce.

Uprawnienia sep

W Polsce najbardziej ceniony to elektryk posiadający uprawnienia sepowskie. By je zdobyć należy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci zdać egzamin kwalifikacyjny. Sep uprawnienia dotyczą trzech kategorii: elektroenergetycznej, cieplnej oraz gazowej. Zatem sep uprawnienia nadawane są na podstawie zdobytych kwalifikacji oraz odpowiednio zdanych egzaminów. Uprawnienia sepowskie pozwalają elektrykowi legalnie wykonywać swoją pracę na różnorodnych stanowiskach, z konkretnymi urządzeniami pod określonym napięciem. One kwalifikują danego pracownika na dane stanowisko, na tym właśnie zależy przedsiębiorcom.

Zasięg uprawnień sep

Uprawnienia sep są uznawane nie tylko w Polsce, ale także w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie regulacji dotyczących wzajemnej uznawalności uprawnień zawodowych. Oczywiście zarobki za granicą są znacznie wyższe, należy je powoli wyrównywać, by polscy wykwalifikowani elektrycy nie wyjeżdżali z kraju.

Co zrobić by było więcej wykwalifikowanych elektryków w Polsce?

Otóż, trzeba edukować młodych ludzi, umiejętnie nimi pokierować by wybierali kierunki techniczne. Ważna jest współpraca z przedsiębiorstwami, w których mogliby odbywać praktyki w czasie szkoły. Dla najlepszych przedsiębiorcy powinni zagwarantowywać późniejsze zatrudnienie.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here