Zasady dziedziczenia zgodne z prawem spadkowym

Porządek dziedziczenia może być unormowany na wiele różnych sposobów. Najważniejszą kwestią wydaje się być odróżnienie dziedziczenia ustawowego i testamentowego. Z tym pierwszym mamy do czynienia jedynie wtedy, gdy spadkodawca nie spisał swojej ostatniej woli przed notariuszem bądź kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Na ogół jednak osoby w każdym wieku sporządzają testamenty, co sprawia, że coraz rzadziej dochodzi do dziedziczenia jedynie na mocy samej ustawy. Jednak w takich wypadkach należy pamiętać o tym, że w kręgu spadkobierców znajdują się jedynie osoby pochodzące z najbliższej rodziny zmarłego. Osoby, które chcą, aby ich majątek odziedziczyła osoba trzecia, zobligowane są do sporządzenia testamentu.

Podział majątku a prawo spadkowe przebiega w sposób podobny, bowiem przepisy regulujące te dwie materie mają charakter jednolity. Sprawia to, że do dzielenia majątkiem małżonków stosuje się bezpośrednio przepisy o dziale spadku. Są one relatywnie proste, jednakże samodzielne przeprowadzenie postępowania spadkowego jest bardzo trudne, zważywszy na fakt, iż ciężar dowodowy spoczywa na osobie, która wywodzi określone skutki prawne z pewnego zdarzenia. Ogólna reguła może być więc krzywdząca dla podmiotów nieprofesjonalnych. Na szczęście jednak adwokat od spraw spadkowych może wstąpić do postępowania na każdym jego etapie.

Warto zaangażować w sprawę pełnomocnika, ponieważ jedynie pełna i wnikliwa wiedza na temat regulacji prawa cywilnego pozwala na ocenienie, jaki będzie optymalny plan podziału majątku spadkowego. Co ważne, profesjonalni pełnomocnicy muszą zawsze działać na korzyść klienta i zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej. Dzięki pasji, z jaką działają prawnicy, zasady dziedziczenia zgodne z prawem spadkowym mogą zostać bardzo łatwo podważone. W takim przypadku możliwe jest włączenie do kręgu spadkobierców osób trzecich, którym nie przypadłby żaden przedmiot majątkowy, gdyby miało miejsce dziedziczenie ustawowe bądź testament nie zostały zakwestionowany przez sądem.

Więcej na ten temat tutaj: gdańsk prawo spadkowe

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here